TürkuazBG LTD

Ziyaretçi

4 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Bulgaristan vatandaşlığı başvuruları için hiç bir engel yok, Bulgaristan'daki tüm resmi kurumlar çalışıyor. * Bulgaristan'da vatandaşlık işlemleri için tek güveneceğiniz şirket, T.C. Sofya Büyükelçiliği tarafından referansı olan TürkuazBG LTD şirketidir. * Bizleri tercih etmeniz ve piyasadaki dolandırıcıların tezgahına düşmemeniz tavsiye edilir! * Tüm ayıntıları ve fiyatlarımızı VATANDAŞLIK bölümünde görmeniz mümkün. * Whatsapp. Viber ve Telefon üzerinden sıcak hattımız: 00 359 888 573 127

ŞİRKET KAYDI

BULGARİSTAN’DA ŞİRKET KURMA

1. Şirket kuracak kişinin/kişilerin Türkiye'deki Bulgaristan Konsoloslukları'nın birisinden normal giriş vizesi alıp Bulgaristan'a gelmesi/gelmeleri gerekir. Bu şart şirkette yetki sahibi olacak kişi/kişiler için özellikle geçerlidir. Türkiye'den başka bir evrak veya belge getirmelerine gerek yoktur.

2. Ltd. şirketi kurmak için sermayesi en az 2 Bulgar levası veya 1 Avro'dur. Ancak LTD şirketini kurmak isteyen yabancı uyruklu vatandaş/vatandaşlar Bulgaristan'daki Ticaret Sicil Dairesi tarafından ciddiye alınması ve şirket açma kararının daha çabuk çıkması amacıyla bankaya teminat ücreti olarak en az 2000 Bulgar levası veya 1000 € yatırılmalıdır. Aşağıdaki tüm evraklar şirketimiz tarafından hazırlanır:

A/Şirket Bilgilerini içeren Beyanname.

B/Şirket Kuruluş Sözleşmesi.

C/Tüzel kişinin ilgili organın LTD şirketinde yer alma kararı.

Ç/Şirkete ortak olan kişinin varlığını ve ulusal kanunlara göre sözkonusu tüzel kişiyi temsil etme yetkisini haiz işileri beyan eden belge. 

D/Şirket Genel Kurulu'nun yönetici tayin etme kararı.  

E/Yönetici/Yöneticilerin Noter tasdikli görev kabulü ve imza sirkülleri.

F/Yatırılan sermayeyi gösteren belge.

G/Şu ana kadar Yönetici/Yöneticilerin petrol ürünleriyle ticaret yapmadıklarını gösteren Noter tasdikli beyanname.  

H/Mevzuatın gerektirdiği durumlarda devlet mercilerinden alınması gereken lisans ve iznler.

I/Şirket adını belirleyen belge. 

İ/Ticaret Sicil Dairesine başvuru/kayıt belgesi.

3. Şirketin A'dan Z'ye kuruluşu için ücret ve İştigal konusu belgesinin Türkçe'ye tercümesi de dahil olmak üzere, 500 € / 1000 BGN masraf gerekir. Fiyat sabittir, tartışılmaz! Şirket kaydı ve V.D. No: çıktığı andan itibaren tüm diğer hizmetlerimiz ücretlidir!

ÖDEME: Verdiğimiz hizmet için gerekli ücret,  WEB sitemizin İLETİŞİM BİLGİLERİ sayfasında yer alan TürkuazBG LTD Şti.'nin banka hesap numarasına önceden yatırılır ve fatura verilir. Havale için bankan aldığı komisyon ücreti tamamiyle müşteriye aittir ve asla TürkuazBG LTD Şti. tarafından karşılanmaz/üstlenilmez/paylaşılmaz!

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.